SAARINEN, S. Hedlund, Cecilia – Larsson, Lars-Gunnar: Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska. Finnisch-Ugrische Forschungen, v. 2012, n. 61, p. 228–229, 4 Oct. 2012.