[1]
J. Häkkinen, “On locating Proto-Uralic”, FUF, vol. 2023, no. 68, pp. 43–100, Nov. 2023.