[1]
S. Saarinen, “Hedlund, Cecilia – Larsson, Lars-Gunnar: Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska”, FUF, vol. 2012, no. 61, pp. 228–229, Oct. 2012.