[1]
P. Kokkonen, “Valentina Filippova 1957–2012”, FUF, vol. 2012, no. 61, pp. 273–274, Oct. 2012.