Saarinen, S. “Hedlund, Cecilia – Larsson, Lars-Gunnar: Ii dušše Duoddaris! Lärobok I Nordsamiska”. Finnisch-Ugrische Forschungen, Vol. 2012, no. 61, Oct. 2012, pp. 228–229, doi:10.33339/fuf.85760.