Sipponen, K. (1). Heikoimmassa asemassa olevien asunnontarvitsijain tukemisesta. Finnish Yearbook of Population Research, 4, 128-154. Retrieved from https://journal.fi/fypr/article/view/44588