Sipponen, K. (1954). Heikoimmassa asemassa olevien asunnontarvitsijain tukemisesta. Finnish Yearbook of Population Research, 4, 128-154. https://doi.org/10.23979/fypr.44588