Sipponen, K. (1) “Heikoimmassa asemassa olevien asunnontarvitsijain tukemisesta”, Finnish Yearbook of Population Research, 4, pp. 128-154. Available at: https://journal.fi/fypr/article/view/44588 (Accessed: 7December2019).