Kotitori: integroitu palveluohjausmalli yksityisen ja julkisen rajalla

Kirjoittajat

  • Olli Veli-Pekka Karsio Tampereen yliopisto
  • Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

Kotitori, palvelunohjaus, palveluintegraatio, vanhuspalvelut, markkinoistaminen

Abstrakti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kentältä on mahdollista tunnistaa entistä enemmän toimijoita ja palveluita, joihin perinteiset yksityisen tai julkisen määritelmät eivät enää sovi. Yksi esimerkki tämän kaltaisesta palvelusta on Tampereella vuonna 2009 aloittanut vanhojen ihmisten kotihoidon palveluohjauksesta ja palveluintegraatiosta vastaava Kotitori. Tutkimuskysymyksemme on, millainen palveluintegraation ja -ohjauksen muoto Kotitori on? Erityisesti kysymme, mitä tavoitteita Kotitorin perustamiseen liitettiin, sekä miten julkisen ja yksityisten toimijoiden tehtävät ja niiden väliset suhteet määrittyvät Kotitorin toiminnassa. Vastaamme tutkimuskysymyksiin analysoimalla Kotitorin perustamisasiakirjoja ja palvelun perustamisessa ja aloittamisessa keskeisesti vaikuttaneiden toimijoiden haastatteluita. Kotitorin toiminnassa julkisen ja yksityisen palvelun rajat ja tehtävät määritellään uudelleen. Se edustaa uudentyyppistä julkisrahoitteista palvelua, jossa yksityisen ja julkisen rajat sekoittuvat.

Kotitori: Service integrator and case management model in between the public and private sectors

Kotitori service integrator is a publicly funded, but privately produced service in the field of eldercare services. It is responsible for case management and service integration of homecare services for the elderly. It started in 2009 in the city of Tampere in Finland. It aims to combine the resources of public and private sectors to better meet the needs of elderly service users. We study in this article, what kind of service integration and case management service Kotitori is. Firstly, we ask, what goals were included in the foundation of the service integrator model. Secondly, how are the tasks and relations between public and private actors defined in Kotitori service model? The research data consists of interviews and municipal documents concerning the foundation of Kotitori service integrator model. We conclude that Kotitori represents a novel service integrator and case management service, in which the tasks and relations between public and private sectors are redefined.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2017-10-11

Viittaaminen

Karsio, O. V.-P., & Tynkkynen, L.-K. (2017). Kotitori: integroitu palveluohjausmalli yksityisen ja julkisen rajalla. Gerontologia, 31(3), 212–226. https://doi.org/10.23989/gerontologia.63415