[1]
Heinonen, T., Lindfors, P. ja Nygård, C.-H. 2022. Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä. Gerontologia. 36, 2 (kesä 2022), 128–142. DOI:https://doi.org/10.23989/gerontologia.109921.