[1]
Kuha, S., Niemelä, K., Vähäkangas, P. ja Kanste, O. 2023. Johtajien näkemyksiä RAI-tiedon hyödyntämisestä ikääntyneiden kotihoidossa vuosina 2013 ja 2022. Gerontologia. 37, 4 (joulu 2023), 295–313. DOI:https://doi.org/10.23989/gerontologia.127911.