[1]
Myller, T. ja Mynttinen, M. 2023. Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen – integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Gerontologia. 37, 4 (joulu 2023), 314–333. DOI:https://doi.org/10.23989/gerontologia.128180.