[1]
Saajanaho, M. 2019. Onnistunutta vanhenemista etsimässä: IAGG-ER2019, Göteborg. Gerontologia. 33, 2 (kesä 2019), 92-94.