[1]
Ylinen, S., Valokivi, H., Rissanen, S. ja Kalliomaa-Puha, L. 2019. Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen : - kirjallisuuskatsaus . Gerontologia. 33, 4 (joulu 2019), 155-170. DOI:https://doi.org/10.23989/gerontologia.84416.