[1]
Topo, P. ja Jyrkämä, J. 2020. Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja . Gerontologia. 34, 4 (joulu 2020), 323–327.