(1)
Toimitus. Vuoden 2020 sisällysluettelo. gerontologia 2021, 35, 117-118.