(1)
Aaltonen, M.; Pulkki, J. .; Teräväinen, P.; Forma, L. . Ikääntyneiden Kokemukset Hoivan Ja Avun Saamisesta Koronapandemian Aikana. gerontologia 2021, 35, 326-341.