(1)
Heinonen, T.; Lindfors, P.; Nygård, C.-H. Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä. gerontologia 2022, 36, 128-142.