(1)
Kursi, M.; Ylimaa, T.; Jansson, A. Viitottu yksinäisyys: selvitys viittomakielisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyydestä Ystäväpiiri-toiminnan kehittämiseksi. gerontologia 2022, 36, 227-230.