(1)
Kuha, S.; Niemelä, K.; Vähäkangas, P.; Kanste, O. Johtajien näkemyksiä RAI-tiedon hyödyntämisestä ikääntyneiden kotihoidossa vuosina 2013 ja 2022. gerontologia 2023, 37, 295-313.