(1)
Karsio, O. V.-P.; Tynkkynen, L.-K. Kotitori: Integroitu Palveluohjausmalli Yksityisen Ja Julkisen Rajalla. gerontologia 2017, 31, 212-226.