(1)
Kalliomaa-Puha, L. Vanhuksen oikeus hoivaan ja omaisolettama. gerontologia 2017, 31, 227-242.