(1)
Ristolainen, H.; Tiilikainen, E.; Rissanen, S. Kotona Asuvien ikäihmisten Palveluohjauksen Vaikuttavuus – Kuvaileva Kirjallisuuskatsaus. gerontologia 2019, 32, 252-274.