(1)
Pirhonen, J.; Tuominen, K.; Jolanki, O.; Jylhä, M. Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. gerontologia 2019, 33, 105-120.