(1)
Ylinen, S.; Valokivi, H.; Rissanen, S.; Kalliomaa-Puha, L. Itsemurhariskissä Olevan ikäihmisen Kanssa työskentelyssä Vaaditut Taidot sosiaalityössä – Katsaus kansainväliseen Tutkimukseen : - Kirjallisuuskatsaus . gerontologia 2019, 33, 155-170.