(1)
Tattari, M.; Suhonen, R.; Stolt, M. Kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden kokemukset fyysisen toimintakykynsä ja itsenäisyytensä ylläpitämisestä. gerontologia 2021, 35, 51-62.