(1)
Ranta, M.; Lönnroos, E.; Kouvo, A.-J.; Miettinen, M.; Lammintakanen, J. Päivystyksen henkilöstön Asenteet iäkkäitä Potilaita Kohtaan. gerontologia 2020, 34, 193-208.