(1)
Karttunen, M. Lääkitysturvallisuus Haasteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa: Lectio Praecursoria. gerontologia 2020, 34, 305-311.