(1)
Piikki, A.; Saari, H.; Lönnroos, E. Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa. gerontologia 2021, 35, 172-179.