(1)
Honkanen Vartiainen, H. Ikääntyminen Ja elämän Tarkoituksellisuus. gerontologia 2021, 35, 186-192.