(1)
Pirhonen, J.; Blomqvist, K.; Harju, M.; Laakkonen, R.; Lemivaara, M. Etäläheiset – Hoivakotien Koronaeristys Asukkaiden läheisten Kokemana. gerontologia 2020, 34, 178-192.