(1)
Forma, L.; Kuivalainen, S. Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?. gerontologia 2020, 34, 333-338.