Heinonen, T., Lindfors, P., & Nygård, C.-H. (2022). Etäkotihoitotyön sisältö ja kuormittavuus sekä mahdollisuudet työurien pidentäjänä. Gerontologia, 36(2), 128–142. https://doi.org/10.23989/gerontologia.109921 (Original work published 4. toukokuuta 2022)