Lehto-Niskala, V. (2021). Toimintakyky ja kuntoutus ovat monimerkityksellisiä käsitteitä ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa. Gerontologia, 35(4), 397–400. https://doi.org/10.23989/gerontologia.111372