Kuha, S., Niemelä, K., Vähäkangas, P., & Kanste, O. (2023). Johtajien näkemyksiä RAI-tiedon hyödyntämisestä ikääntyneiden kotihoidossa vuosina 2013 ja 2022. Gerontologia, 37(4), 295–313. https://doi.org/10.23989/gerontologia.127911