Ervasti, K., Mäki-Petäjä-Leinonen, A., Issakainen, M., Gadd, K., Teerikangas, M., Mauranen, K., Savonen, J., & Aaltonen, M. (2023). Marginalisoituihin ryhmiin kuuluvien ikääntyneiden oikeudet tutkimuksen kohteena. Gerontologia, 37(4), 378–380. https://doi.org/10.23989/gerontologia.140948