Rahikka, A. (2017). Yhteistoiminnallinen kehittäminen ikääntyneiden kuntoutuksessa. Gerontologia, 31(3), 243–249. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/63176