Henriksson, R., Salminen, M., Arve, S., Viitanen, M., & Eloranta, S. (2017). Koettu terveys, elintavat ja fyysinen toimintakyky – vuosina 1920 ja 1940 syntyneiden kohorttien vertailu. Gerontologia, 31(4), 253–264. https://doi.org/10.23989/gerontologia.63511