Ristolainen, H., Tiilikainen, E., & Rissanen, S. (2019). Kotona asuvien ikäihmisten palveluohjauksen vaikuttavuus – kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Gerontologia, 32(4), 252-274. https://doi.org/10.23989/gerontologia.75681