Jaakkonen, N.-M. A., & Vandell, E.-I. (2019). Täsä vielä pörrätään täällä pitkään: Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden ihmisten kokemuksia sairaudestaan. Gerontologia, 33(4), 190-203. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/76598