Rahikka, A., Annaniemi, V., & Suutari, S. (2020). Ikääntyvien naisten kokema yksinäisyys. Gerontologia, 34(2), 103–116. https://doi.org/10.23989/gerontologia.77397