Riikonen, M. (2019). Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta?. Gerontologia, 33(1), 37–41. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/79337