Saajanaho, M. (2019). Onnistunutta vanhenemista etsimässä: IAGG-ER2019, Göteborg. Gerontologia, 33(2), 92-94. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/82853