Ylinen, S., Valokivi, H., Rissanen, S., & Kalliomaa-Puha, L. (2019). Itsemurhariskissä olevan ikäihmisen kanssa työskentelyssä vaaditut taidot sosiaalityössä – katsaus kansainväliseen tutkimukseen : - kirjallisuuskatsaus . Gerontologia, 33(4), 155-170. https://doi.org/10.23989/gerontologia.84416