Tattari, M., Suhonen, R., & Stolt, M. (2021). Kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden kokemukset fyysisen toimintakykynsä ja itsenäisyytensä ylläpitämisestä. Gerontologia, 35(1), 51–62. https://doi.org/10.23989/gerontologia.87844