Ranta, M., Lönnroos, E., Kouvo, A.-J., Miettinen, M., & Lammintakanen, J. (2020). Päivystyksen henkilöstön asenteet iäkkäitä potilaita kohtaan. Gerontologia, 34(3), 193-208. https://doi.org/10.23989/gerontologia.87891