Karttunen, M. (2020). Lääkitysturvallisuus haasteena ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa: Lectio Praecursoria. Gerontologia, 34(3), 305-311. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/95224