Piikki, A., Saari, H., & Lönnroos, E. (2021). Kuolemantapaukset perusterveydenhuollon lyhytaikaisessa sairaalahoidossa. Gerontologia, 35(2), 172–179. https://doi.org/10.23989/gerontologia.95287