Pirhonen, J., Blomqvist, K., Harju, M., Laakkonen, R., & Lemivaara, M. (2020). Etäläheiset – hoivakotien koronaeristys asukkaiden läheisten kokemana. Gerontologia, 34(3), 178–192. https://doi.org/10.23989/gerontologia.95669