Forma, L., & Kuivalainen, S. (2020). Tulot, menot ja sote-palveluiden asiakasmaksut: millainen on ikääntyneiden toimeentulo?. Gerontologia, 34(4), 333–338. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/99618