Topo, P., & Jyrkämä, J. (2020). Iäkkäät kasvattamassa yhteisiä ja yksityisiä voimavaroja . Gerontologia, 34(4), 323–327. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/gerontologia/article/view/99647